बन्दीपुरमा शिवको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा हुने

बन्दीपुरमा शिवको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा हुने