आगलागीमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण

आगलागीमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण