मोटोपना घटाउन के गर्ने ?

मोटोपना घटाउन के गर्ने ?