गृहमन्त्री जबरजस्ती पदमा बस्न खोज्नुले बद्मासीको शंका गर्ने ठाउँ छ : सांसद पाण्डे

गृहमन्त्री जबरजस्ती पदमा बस्न खोज्नुले बद्मासीको शंका गर्ने ठाउँ छ : सांसद पाण्डे