सांसदहरुले समयको ख्याल नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठक स्थगित

सांसदहरुले समयको ख्याल नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठक स्थगित