सुदूरपश्चिममा सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने नेकपा एसको निर्णय

सुदूरपश्चिममा सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने नेकपा एसको निर्णय