महालेखापरीक्षकमा राया र राष्ट्रियसभा सदस्यमा शाक्य नियुक्त

महालेखापरीक्षकमा राया र राष्ट्रियसभा सदस्यमा शाक्य नियुक्त