इतिहासबाट हामीले कहिले सिक्ने ?

इतिहासबाट हामीले कहिले सिक्ने ?