अझै केहीदिन तराईमा अत्याधिक गर्मी हुने, तातो हावा तथा लहरबाट बच्न अनुरोध

अझै केहीदिन तराईमा अत्याधिक गर्मी हुने, तातो हावा तथा लहरबाट बच्न अनुरोध