वैदेशिक र आन्तरिक लगानीमा राजनीतिक दलहरुका प्रतिवद्धताहरु समान छन् : अर्थमन्त्री पुन

वैदेशिक र आन्तरिक लगानीमा राजनीतिक दलहरुका प्रतिवद्धताहरु समान छन् : अर्थमन्त्री पुन