मनसरामा मैले पाएको पात्रको अभिनय अरु कसैले गरेको हेर्न मन थियो : दयाहाङ राई

मनसरामा मैले पाएको पात्रको अभिनय अरु कसैले गरेको हेर्न मन थियो : दयाहाङ राई