कार्कीले शपथ लिए, कार्कीले मुद्दा दिए

कार्कीले शपथ लिए, कार्कीले मुद्दा दिए