जापानले ७७ प्रतिशत कोभिड १९ को मौखिक औषधी नष्ट गर्दै

जापानले ७७ प्रतिशत कोभिड १९ को मौखिक औषधी नष्ट गर्दै