बढी रिसाउनु मानसिक समस्या, यस्ता छन् नियन्त्रण गर्ने उपाय

बढी रिसाउनु मानसिक समस्या, यस्ता छन् नियन्त्रण गर्ने उपाय