अफगानिस्तान बाढी : ३० हजारभन्दा बढी प्रभावित

अफगानिस्तान बाढी : ३० हजारभन्दा बढी प्रभावित