गर्मीमा खुट्टा गन्हाउने समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?

गर्मीमा खुट्टा गन्हाउने समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?