बागमती प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध, अर्को बैठक भोलि बस्ने

बागमती प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध, अर्को बैठक भोलि बस्ने