श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितमा महासंघ गम्भीर छ : विपुल पोख्रेल, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितमा महासंघ गम्भीर छ : विपुल पोख्रेल, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ