ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिँदै मोदी

ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिँदै मोदी