वीर अस्पतालका विभिन्न युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सुचारु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

वीर अस्पतालका विभिन्न युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सुचारु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन