गर्मीका कारण तातोपानी कुण्डमा बिरामीको चाप घट्यो

गर्मीका कारण तातोपानी कुण्डमा बिरामीको चाप घट्यो