जनशक्तिको अभावमा बाँझिंदै उर्वर भूमि, झाडीमा परिणत हुँदै खेतबारी

जनशक्तिको अभावमा बाँझिंदै उर्वर भूमि, झाडीमा परिणत हुँदै खेतबारी