यस्ता छन् गणेशको पूजा गर्दा जप्नुपर्ने मन्त्र

यस्ता छन् गणेशको पूजा गर्दा जप्नुपर्ने मन्त्र