बाँदर डराउने बादिकाको भिरमा चिटिक्कको सडक

बाँदर डराउने बादिकाको भिरमा चिटिक्कको सडक