चन्द्रमा र मंगल ग्रहसहित १२ वटा उल्का पिण्डका टुक्रा जोडेर बनाइयो घडीकाे मूल्य ३.२ करोड रुपैयाँ

चन्द्रमा र मंगल ग्रहसहित १२ वटा उल्का पिण्डका टुक्रा जोडेर बनाइयो घडीकाे मूल्य ३.२ करोड रुपैयाँ