माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा, जुलुस, प्रदर्शन गर्न नपाइने

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा, जुलुस, प्रदर्शन गर्न नपाइने