कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै