रामीडाँडा भूकम्प असरः त्रिपालमुनि एक हजार ७६ सुत्केरी !

रामीडाँडा भूकम्प असरः त्रिपालमुनि एक हजार ७६ सुत्केरी !