सार्वजनिक रूपमै धामी झाँक्रीको प्रचारप्रसार, सम्बन्धित निकाय मौन

सार्वजनिक रूपमै धामी झाँक्रीको प्रचारप्रसार, सम्बन्धित निकाय मौन