पाल्पामा गैरआवासीय नेपालीले पाए नागरिकता

पाल्पामा गैरआवासीय नेपालीले पाए नागरिकता