चितवनका सुवेदीले फलाए एक किलो बढी ताैलका ड्रागन, मलजल र स्याहार पुर्‍याउन सके दुई किलोसम्म फल्ने

चितवनका सुवेदीले फलाए एक किलो बढी ताैलका ड्रागन, मलजल र स्याहार पुर्‍याउन सके दुई किलोसम्म फल्ने