तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र सुधार देखिएपनि जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेनः प्रधानमन्त्री दाहाल

तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र सुधार देखिएपनि जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेनः प्रधानमन्त्री दाहाल