भक्तपुर भेटियो दुर्लभ चरा ‘स्वेतमाथा कलहाँस’

भक्तपुर भेटियो दुर्लभ चरा ‘स्वेतमाथा कलहाँस’