कोशी प्रदेश : निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित

कोशी प्रदेश : निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित