तस्वीर सार्वजनिक गर्दै ओलीले लेखे: यात्राको क्रममा आफ्नै जन्मघर आइपुगियो

तस्वीर सार्वजनिक गर्दै ओलीले लेखे: यात्राको क्रममा आफ्नै जन्मघर आइपुगियो