पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि : प्रतिवेदन

पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि : प्रतिवेदन