कहिले बन्छ सात तले दरबार ? (तस्वीरहरू)

कहिले बन्छ सात तले दरबार ? (तस्वीरहरू)