‘चलचित्र निर्माणभन्दा प्रदर्शन गर्न गाह्रो’

‘चलचित्र निर्माणभन्दा प्रदर्शन गर्न गाह्रो’