बासमतीपछि गुन्द्रुकको स्वामित्व पनि गुम्दै

बासमतीपछि गुन्द्रुकको स्वामित्व पनि गुम्दै