भूकम्पपीडितका लागि रू २८ करोड ७१ लाख संकलन

भूकम्पपीडितका लागि रू २८ करोड ७१ लाख संकलन