फोब्र्सको एकसय प्रभुत्वशाली महिलाको सूचीमा भारतका ६ जना

फोब्र्सको एकसय प्रभुत्वशाली महिलाको सूचीमा भारतका ६ जना