संसद्‌मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षी

संसद्‌मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षी