‘चमेलीको पोई’ बनाउँदै सूर्य बोहोरा

‘चमेलीको पोई’ बनाउँदै सूर्य बोहोरा