माधव सापकोटालाई राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको जवाफ : सडक, संसद र सरकार हाम्रो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्छौं, बोल्दा मर्यादा राख्नोस् ।

माधव सापकोटालाई राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको जवाफ : सडक, संसद र सरकार हाम्रो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्छौं, बोल्दा मर्यादा राख्नोस् ।