नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता