निन्द्रामा बोल्नु अर्थात बर्बराउनु पनि रोग हो ?

निन्द्रामा बोल्नु अर्थात बर्बराउनु पनि रोग हो ?