शुद्धोधन गाउँपालिकाले ल्यायो ७० करोड २७ लाखको बजेट

शुद्धोधन गाउँपालिकाले ल्यायो ७० करोड २७ लाखको बजेट