सरकारले उपेक्षा गरेपछि स्थानीयले चन्दा उठाएरै बनाए सडक !

सरकारले उपेक्षा गरेपछि स्थानीयले चन्दा उठाएरै बनाए सडक !