शाहीको चलचित्रमा अभिनेता खड्का

शाहीको चलचित्रमा अभिनेता खड्का