तीन प्रदेश प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ

तीन प्रदेश प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ